Λόγω του μεγάλου όγκου παραγγελιών των μεταφορικών εταιριών, ενδέχεται οι παραδόσεις να καθυστερούν πέραν του προβλεπόμενου χρόνου.

Δελτία Ασφάλειας Προϊόντων

Για την ασφάλεια των καταναλωτών, των εργαζομένων και του προσωπικού έκτακτης ανάγκης, θέτουμε αυτά τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (Safety Data Sheets) διαθέσιμα για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και τις διαδικασίες για ασφαλή χειρισμό ή εργασία με τα προϊόντα Zippo.

Spread the love
0
X